Contact Us

CBIA (BEIJING) EXHIBITION CO.,LTD. (Organizer)

Address

Rm 403, No.4 Maliandao Road, Xicheng District, Beijing

TEL

tel 1: +8610-63317090
tel 2: +8610-63317099

FAX

Fax : +8610-63317080

EMAIL

zhanlan@bearingfair.com.cn

GENERAL MANAGER

Zhou Yu

VICE GENERAL MANAGER

Yang Lixin

ADVISER

Liu Jian

CONTACT

Li Xinzhu
Li Sunai
Huang Danni

展览会综合事宜

境内企业:zhanlan@bearingfair.com.cn
境外企业:expo@bearingfair.com.cn

展览会报名注册相关事宜

lsa@bearingfair.com.cn

展览会会刊中插页广告事宜

2991445108 @qq.com

展览会收费、会务综合事宜

wxl@bearingfair.com.cn

《技术交流》专栏事宜

jishu@bearingfair.com.cn